Onderbouw 2 dagen per
week
3 dagen per
week
4 of 5 dagen
per week
Brugklas € 175,- € 210,- € 245,-
2e en 3e klas € 175,- € 220,- € 260,-
Bovenbouw 2 dagen per
week
3 dagen per
week
4 of 5 dagen
per week
4 havo en 4/5 vwo € 190,- € 215,- € 245,-
Examenbegeleiding € 190,- € 225,- € 265,-
Bijles (vakinhoudelijk) per uur € 40,-
Studiebegeleiding op dagbasis per dag € 15,-